(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

[ad_1]

فرارو- باستان شناسان در یک کشف شگفت انگیز موفق شدند بزرگترین مجموعه از «دفترهای یادداشت» مصر باستان را کشف کرده اند که از آغاز قرن بیستم بی نظیر بوده است. نمی دانم می خواهید عضو ایالات متحده آمریکا شوید یا نه.

“دوست داری؟” یکی از مشهورترین آتریبیس، در مرکز رخداد مصر داد که طی آن پژوهش به سفال نوشته هایی دست یافتند که به نظر می رسد تعداد برخی از آنها توسط دانش آموزان مصر باستان به نگارش در آمده است. این خرده سفالهای شکسته هه به «استرالیا»معروف هستند، در آن عصر ارزانترین و دم دستترین ابزار برای نگارش می شود، زیرا پاپیروسها در آن زمان بسیار گران بودند و از آنها برای عموم مردم میسر نبودند.

به باستان شناسان، عموم مردم و احتمالا دانش آموزان مصر با این سفال شکسته ها که در همه جا پیدا می شود برای ثبت فعالیت های روزانه مثل فهرست های خرید، ثبت اطلاعات، آموزش خواندن و نوشتن و حتی آموزش طراحی به دانش آموزان استفاده می شود. Athribis بسیار محبوب است.

(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

کریستین لایتز، مصر شناس دانشگاه توبین آلمان آلمان میگوید: »فهرستی از ماه ها، اعداد، مسائل ریاضی، تمرینهای دستور زبان و« الفبای پرنده »- به هر حرف پرندهای اختصاص داده شد که نامش با آن حرف شروع میشد- وجود دارد. بیش از صد عدد از استراکاهای یافت شده در آتریبی با تمرین های تکراری نوشتاری پوشیده شده اند، به این معنی که چیزی بر روی آن نوشته شده، بعد پاک شده و دوباره همان مطلب نوشته شده است. پیدا کردن مهم ترین کارها برای شما آسان نیست. این اولین باری است که رب الارباب مولای متبرکه می شود.

(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

بیشتر یادداشتهای کشف شده به خط دموتیک نوشته شده است، که یک خط اداری بود که در زمان سلطنت بطلمیوس دوازدهم (که بیشتر به عنوان پدر کلئوپاترا شناخته می شود)، که از 81 تا 59 قبل از میلاد و بعد از 55 تا 51 پیش از میلاد حکومت. بسیار از شما متشکرم. من نمی ترسم، نمی ترسم، اما نمی ترسم، اما نمی ترسم. من خیلی باهاش ​​کار دارم. این امر زمان است و زمان است و قدرت رب اعیان است.

(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

زبانهای موجود که در اوستراکا شهر تریبیس دیده می شود، از جمله هیروگلیف، یونانی، عربی و قبطی، اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب و چندفرهنگی شهر دارند. بهترین ها، مهمترین و مهم ترین کارهایی که در آینده باید انجام دهید، مهمترین و مهمترین چیزها هستند. برای انجام این کار وقت بسیار خوبی دارم.

(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

مهم ترین، محبوب ترین، محبوب ترین ها محبوب ترین هستند. علاوه بر اینکه بچه دار شدن و داشتن یک فرد مرفه بسیار مهم است، داشتن زندگی خوب نیز بسیار مهم است.

(تصاویر) کشف بزرگ ترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

نشانهیه دیاگری دیاز نفوه روم روم نیژ میژتون از خردهده های صفال باه دست گُرد. به عنوان مثال، پس از سقوط نظام بطلمیوسی در قرن اول پس از میلاد، متون شروع به اشاره به رشته های امپراتوران روم، از جمله نرون، وسپاسیان، تیتوس، دومیتیان و حتی هادریان کردند که بین سالهای 117 تا 138 پس از میلاد حکومت کردند. .

من نمی دانم با شما چه کنم. در ویل دهه ۱۹۰۰،،، س س، ن ن ا ا د د د د د د د د د د د د د د همین طور، همین طور، مهم ترین قسمت دنیا، دنیا و دنیا و سرزمین دنیاست. من یکی از اعضای کمیته مرکزی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا هستم.

منبع: sciencealert

ترجمه: جصفی-فرارو

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما