وام گیرنده سهامدار یا شریک یک سهامدار شرکت است ◄ نوامبر (119) این شکل از بودجه برای بسیاری گزینه خوبی است راهپیمایی به جرمن تاون فرآیند ارزیابی وام ما تابعی از عوامل متعدد است و مطابق با سیاست‌های شرکای ما، در صورت رد شدن، می‌توانید بعداً برای بررسی وضعیت خود دوباره درخواست دهید. شما می توانید از وام های فوری ما برای هر هدفی که می خواهید استفاده کنید. برای واجد شرایط بودن برای دریافت وام از RapidRupee، باید یک

تماس با ما