VFD دارای یکسو کننده، واحد فیلتر و واحد اینورتر است. واحد فیلتر از طریق مدار یکسو کننده ولتاژ DC فیلتر می شود. این شامل ولتاژ و اضافه بار است، بنابراین از دستگاه ها و لوازم الکترونیکی شما در برابر آسیب محافظت می کند. آنها همچنین به عنوان بادوام شناخته می شوند، به علاوه آنها می توانند لوازم شما را ایمن نگه دارند. اینورترها اجزای سیستم های الکتریکی خورشیدی هستند زیرا پنل های خورشیدی برق DC ایجاد می کنند و بیشتر

تماس با ما