بیشتر رمان‌نویس‌های مستقل درآمد خود را از کتاب‌های الکترونیکی به دست می‌آورند، بنابراین نسخه‌های چاپی آنچنان مهم نیستند. ضعف دیگر این است که جوهرهای چاپگر دیجیتال به طور کامل در کاغذ چاپ جذب نمی شوند، به این معنی که ممکن است ترک هایی در رنگ نزدیک لبه هایی که در چاپ نهایی تا شده اند ظاهر شوند. این شرکت‌ها طیف گسترده‌ای از مواد مانند قطعات پست مستقیم، کاتالوگ‌ها و کتاب‌هایی را که برای فروش نیستند، مانند کتابچه‌های راهنما چاپ می‌کنند.

تماس با ما