بسته به وضعیت آپلود فایل، شما به عنوان فرستنده می توانید انتخاب کنید که چه زمانی از گیرندگان خود برای پیوستن به اتاق گفتگو دعوت کنید. فکر می‌کنم اگر چت را دوست دارید، فقط می‌توانید افراد را از اینجا به لیست دوستان اسکایپ یا MSN خود اضافه کنید – به نظر می‌رسد که افراد دیگر در اینجا به جای چت روم انجام می‌دهند. از 31 اکتبر 2019، کانال ربات اسکایپ دیگر ثبت نام های جدید را نمی پذیرد، اما ربات

تماس با ما