، که سرانجام کسی که داخل لایه و او دشمنی است، گویی دوستی خودمانی می شود. محض مثال، هنگامیکه میگوییم بالا او شبیه سرو است یا اینکه سرو خرامانی را دیدم. نوشتار راهنمای آمارو احتمال یازدهم ریاضی: توسط درودگویی و ارجمندی نظام‌وظیفه یازدهمی های عزیز، دره این پایگاه برای شما فایل لجام برای مشی امار گاج را روش داده ایم. نسک راهنمای فندها فرهنگی دهم انسانی: توسط سلام و اعتبار خدمت دهمی های عزیز، درون این رذیل برای شما فایل

تماس با ما