اگر فونت خاصی را می خواهید می توانید آن را دانلود کنید من یک لینک در بالا قرار دادم که فونت های فارسی زیبایی در آن وجود دارد. باشد. این فونت نیز انگلیسی می باشد. دقت کنید که Picsart Photo Studio یک اپ پولی است و در واقع در نسخه رایگان این اپ، همهی قابلیتها فعال نیست اما شاید این نسخه نیز کار شما را راه بیاندازد. Fonts» را دنبال کنید. در این مقاله من از فونت گیتی و سفید

تماس با ما