سبک دکوراسیون روستیک: در این سبک از بافتها و مواد برگرفته از طبیعت استفاده زیادی میشود. لمسه کاری فرایند ایجاد فرورفتگی در فواصل منظم در یک پارچه با عبور نخ از آن است که این تکنیک برای اولین بار زمانی استفاده شد که هدف جلوگیری از حرکت یا جابجایی مواد داخل آن بود. تمامی نکاتی که در بایدها و نبایدهای طراحی دکوراسیون گفته شد . اما لمسه کاری در پاف و پاتختی هم، برای زیباتر کردن جلوه ظاهری این وسایل،

تماس با ما