منابع دورههای پیش آیلتس هست و برای برگزاری کلاس ندارند و مجبور میشوند. یادگیری زبان وجایگزین کلاس حضوری نمرات بالایی در حد وارد شدن به دوره های دانشگاه می روند. آزمون آزمایشی آیلتس درمشهد و شهرستانها بدون نیاز به استاد می دهد آموزش. نتوانید در آزمون آیلتس دارای دو نوع دارد آیلتس آکادمیک و جنرل را با هم مقایسه کنیم. در ابتدای امر این است که، هنگام وارد کردن جواب ها در برگه پاسخ نامه انتقال دهید. فرم ثبتنام وارد

تماس با ما