یکی دیگر از عناوین شاخص در زمینه بازیهای واقعیت مجازی (VR) بازی Eve: Valkyrie است، البته باید اشاره کنیم که این بازی حتی بدون هدستهای واقعیت مجازی نیز قابل دسترس است و شما برای تجربه این بازی نیازی بهاستفاده از این فناوری ندارید، اما باید بگوییم دلیل اصلی شهرت و آوازه این بازی در میان مخاطبان مربوط به بخش بازی کامپیوتر VR بازی است. در این بازی شما میتوانید از دوستان خود جدا شده و یا با کمک یکدیگر به

تماس با ما