حذف HIFU HCC واقع در گنبد کبد، که بخش‌هایی از بخش‌های 7 و 8 را در نزدیکی دیافراگم تشکیل می‌دهد، چالش‌های منحصر به فردی را ارائه می‌کند. برای HCC واقع در گنبد کبد، پلورال افیوژن مصنوعی به طور معمول برای جابجایی پارانشیم ریه از محل فرسایش تومور، امکان تجسم بهتر تومور و ساختارهای اطراف، و ارائه یک پنجره صوتی رضایت‌بخش برای فرسایش HIFU استفاده می‌شود. این بررسی به بررسی چالش‌هایی می‌پردازد که در طول فرسایش HIFU زمانی که تومورهای هدف

تماس با ما