رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: پروتکلهای ستاد ملی مبارزه با کرونا با شرایطی که بتوان آموزش حضوری را توسعه داد؛ چندان تطابق ندارد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ کاهش عرضه و عوامل روانی شرایطی را برای بازار بیرمق و بدون مشتری خودرو رقم زده که قیمت بازار برخی خودروهای پرتیراژ داخلی با گذشت 4ماه (شهریورتا ابتدای دیماه 98) از 10تا بیش از 30میلیون تومان افزایش یافته است. داستان فیلم در این مورد است که موجودات بیگانه

تماس با ما