احتراما به اطلاع میرساند با توجه اتمام فرایند بررسی مدارک و جــایگزین کــردن افــراد فاقــد شــرایط آزمون استخدام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ در رشته های شغلی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیل گر سیستم بدینوسیله اسامی افراد واجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه تخصصی در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (راس ساعت ۸ صبح ) به شرح جدول شماره ۱ اعلام میگردد .همچنین محل آزمون به طور متمرکز به کرمان تغییر یافت. ایشان را برای اداره کشور اصلح میدانم، بنابراین لزومی نمیبینم فرآیند انتخاباتی را

تماس با ما