خبرگزاری مهر – گروه استانها: خاموشی و افزایش قطعیهای برق در شهرستان گناباد، باعث بروز نارضایتی در شهروندان شده است. به گزارش قدس آنلاین، خاموشی و افزایش قطعیهای برق در شهرستان گناباد، باعث بروز نارضایتی در شهروندان شده است. در این جلسه با توجه به طرح های ارائه شده، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و کادر هیأت علمی مجرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، مرکز تحقیقات کاربردی برق و فناوری های هوشمند واحد دانشگاهی گناباد به تصویب رسید. با ایجاد این

تماس با ما