صراط: مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم اثری است که در فصل اول نظر خیلی ها را جلب کرد.در فصل دوم مردم با نقی و خانواده اش انس گرفتند و رفته رفته در فصل های بعدی با آنها همراه شدند.به گزارش فارس، حالا پس از این فراز و فرودها و قصه هایی که به جان نشسته بسیاری از خانواده های ایرانی منتظر بودند تا فصل ششم این سریال را در روزهایی که برای مقابله با کرونا در خانه مانده

سهشنبهشب محسن تنابنده طراح و بازیگر نقش اصلی مجموعه «پایتخت» در پستی اینستاگرامی، به طور رسمی انصراف خود را از تولید این پروژه برای نوروز ۱۴۰۰ اعلام و ساخت فصل هفتم این سریال را به فرصتی دیگر موکول کرد. بازیگر نقش اصلی سریال “پایتخت” در حالی انصراف خودش را اعلام میکند که در صفحه شخصیاش مثل همیشه همهچیز را گردنِ بقیه انداخت. سکانسهای قسمتهای ابتدایی در خانه نقی و سپس سکانسهای قسمتهای پایانی در لنج بسیار جذاب و بدیع بود.

تماس با ما