در اکتبر امسال یک فیلم جذاب به نام هالووین می کشد منتشر خواهد شد. بودهاست. شبکه رسانهای کردستان24 در ژوئیه 2017 بخش فارسی در وبسایتش را ایجاد کرد، که خوانندگان فارس زبان را با واقعیتهای کردستان آشنا ساخت و مهمترین رخداد و حوداث جامعه کردستان را برای فارس اخبار جدید گیم – دریافت منبع – زبانان منتشر میکند. یکی از فیلم های ابرقهرمانی که در سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد و در نویسندگان آن شاهد حضور یک ایرانی هم خواهیم

تماس با ما