Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

[ad_1] حرکت به سمت ابر خشم است. بر اساس یک IDC Survey Spotlight، تجربه در مهاجرت پایگاه داده به فضای ابری63 درصد از شرکت ها به طور فعال پایگاه داده های خود را به فضای ابری انتقال می دهند و 29 درصد دیگر نیز در نظر دارند این کار را طی سه سال آینده انجام دهند. این مقاله برخی از خطراتی را که مشتریان ممکن است ناخواسته هنگام انتقال پایگاه داده خود به یک پایگاه داده به عنوان سرویس (DBaaS)

تماس با ما