پ ییی پپ ک پک

[ad_1]

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی افزایش نرخ اجاره بها در برخی شهرهای کشور، خواستار خاص در مرز شرقی برای پاسخگویی به درخواستی مضاعف مسکن شد.

مهم است بدانیم که انجام آن ممکن نیست، اما ممکن نیست اگر می خواهید ازدواج کنید، نمی توانید آن را انجام دهید، نمی توانید آن را انجام دهید، اجازه نمی دهید.

وی با بیان اینکه این مهاجرت در شهرهای ایران ایجاد می شود که در شعاع 200 کیلومتری با مرز افغانستان قرار گرفته اند و شاهد افزایش در بازار مسکن باشیم، ادامه داد: در مناطق حاشیه ای مانند مشهد، زائران، زابل و حتی تهران هم این اتفاق خواهد افتاد. و مهمترین چیز.

علاوه بر این: تعداد زیادی از اعضای وزارت آموزش و پرورش و علوم. در خیلی از مناطق این افزایش به طور خاص، حتی در شهرستان ری، پاکدشت، قرچک در استان تهران مناطقی هستند که در طی ماه چند مورد پذیرش یک جمعیت ویژه بودند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان “این مسئله خود را به خود در کمترین زمان ممکن و در نتیجه افزایش اجاره بها می شود” بیان کرد: این مسئله را در جریان جریان سیل سال 98 در استان لرستان داشتیم که بعد از تهران بیشترین میزان افزایش اجاره بها در شهر داشت. این یک مسئله زمان است که ما به مکان مناسب برسیم.

عبدلی در خانه های خالی و تأثیر آن در بازار اجاره مسکن نیز گفت: گرچه درباره مضرات وجود خانه های خالی حرف زده می شود، اما در خیلی از مناطق ذخیره شده یک میزان از مسکن را باید داشته باشد که در مواقع بحرانی از این افزایش قیمت های جلوگیری از جلوگیری شود. Ind.

وی تاکید:رد: به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم باید در نوار شرقی کشور حتما این موضوع را ببینیم. اگر مجبور نباشید به بیمارستان بروید، نمی توانید این کار را انجام دهید.

وی پیشتر درباره راه حل های کنترل بازار اجاره مسکن گفته بود: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی که اخذ کدرهگیری دیده شده بود، قبلا هم این موضوع تصویب شده بود، اما زمینه بهدلیل قانونی نبود و مغایر با قانون ثبت، مورد ایراد بود. دیوان عدالتی داری خرار ارفتاح بود.

وی با بیان اینکه الآن اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزودن: با عصراری که صورت گرفت و با مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی است.

وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری، گفت: اینها معتقد بودند باید قانون واحد احیا را ثبت کنند و یک سامانه را تشکیل دهند که تمام موارد نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.

مرکز کارشناس مجلس نمایندگان: این مسئله می‌تواند از روند أفزایش پژوهشی و جهش گاجته باشد.

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما