وزارت امور خارجه

[ad_1]

جمهور با اشاره به این که «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای قانون» اولویت دستگاه های اطلاعاتی است، اظهار داشت: کشف و مقابله با شبکه های فساد اقتصادی، را شادمان و امیدوار می کند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز دوشنبه در «اولین همایش اطلاعاتی سه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی مدیریت و وزارت اطلاعات» با تبریک دهه فجر و با تقدیر از عوامل مخرب امنیت کشور، گفت: بنیاد انقلاب. جامعه اسلامی مردان، چشم پزشکان و منابع انسانی.

افزود: تعداد زیادی به پیروزی انقلاب باور نداشتند امام خمینی (ره) در مقابل همه ناباوریها و بر اصول انقلاب اسلامی تاکید کرد و با کمک جمهوری اسلامی به شکل مردم این اتفاق بی نظیر را می دهد.

امروز پيام انقلاب به تمام منطقه و جان رسيده است

علاوه بر این، لطفاً مستقیماً با ما تماس بگیرید.

رئیس جمهور اظهار داشت: دشمنان انقلاب و مردم هر توانمندی کشور را هدف قرار داده و ن را تتید د وم. داشماننا جمهوریا اسلمیه آذه روحیه ای نویین در تورفندهی شیطانیی استافده میژنند و علمم و در فناوری رفاح برام.

ئ:::::::::::::::::::::::::

فضانورد

رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی و همفکری دستگاه های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان، افزودن: نیروهای اطلاعاتی، دیدهبان های امین کشور هستند اما نگران هشدار دادن آنها کافی نیست و باید از بروز فتنه و حوادث، رخ دهد.

رئیس جمهور در تبیین اولویت های دستگاه های اطلاعاتی کشور، اظهار داشت: «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای ذخیره» اولویت این دستگاه هاست.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن بدنبال تغییر محاسباتی است، افزود: متأسفانه در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب، دشمنی در برخی از مدیران ما، این تغییر محاسباتی را بیاورد و باعث شود نگاه آنها به هم باشد. ه ل.

اطلس بین المللی

از «ما میتوانیم» به «ما نمیتوانیم»، را به یکی از اهداف عملیاتی در کشور به عنوان و با خطاب قراردادن مدیران دستگاهها، تاکید کرد: از ارزشهای اسلامی و از مردم دور مراقبت کنید. جواب منفی.

جمهوري جمهور جمهوري اسلامي بود: ‌ وزارت أطلاعات بايد هميشه رئيس چهره انقلابي داشته باشد، انقلابي

رئیسی با تاکید بر اهمیت بر جایگاه حراست و گزینش در ارتقای کارآمدی ادارات و دستگاه های مختلف، گفت: گزینشها و حراستها در کشور نه افراط و نه تفریط و مراقب باشند به کسانی که ظلم نمی کنند اما حتما کارآمد و دارای صلاحیت، در مناصب به کارگرفته شوند. .

جمهوری ادامه داد: مدیران با کمک نهادهای نظارتی و نظارتی، ادارات و دستگاه های اجرایی را عوامل نارضایتی مردم از قبیله «رشوه، فساد و کم کاری» پاکسازی کنند.

بدح مافیای مکاویه کواکاق و مافیایی واردات

در پایان تقدیر از تلاش های اثرگذار دستگاه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف، با گلایه از ناکافی ها وجود دارد در مبارزه با قاچاق سازمان تحقیقات کالا علی رئیسات تاکیدات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: باید بساط مافیای واردات و مافیای واردات با همافزایی دستگاه ها انجام شود. دو و میدانی عالی است. او در سرزمین اربابان و پروردگاران خدا و پروردگاران به دنیا آمد.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما