میاننک ۱۹یی۱۹۱۹۱۹۱۹

[ad_1]

این روزها در سطح جهانی و در کنار افراد مختلف به بیماری کووید 19، نوعی بیماری قارچی نیز پیدا می کند که برخی از آن را بهاشتباه قارچ سیاه می خوانند. پزشک کشورمان این بیماري و سازوکار را به آن مي‌رساند و همچنين نحوه پيشرفت از آن را زير ذره‌بين خوهش.

شما عضو ایالات متحده، ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا هستید. بیشتر موارد، بیماران تا متوسط ​​از نوع خفیف این بیماری عوارضی میبرند و بدون مصرف داروهای خاص باعث بهبود میشوند، ولی افراد مسن و مبتلا به بیماریهای زمینهای هستند، به شکل شدید کووید 19 مبتلا میشوند. از طرفی جهش های جدید ویروس، باعث مسریتر و کشنده تر بیماری و درنتیجه شدن بروز پیک های متعددی می شود که تا حدودی باعث ایجاد وحشت در بسیاری از مردم ازجمله ایران شده است.

دراین بین به گفته یکی از معضلات بیماران مبتلا به کووید 19 مشابهی با سایر عوامل میکروبی مانند عوامل قارچی است که باعث می شود زندگی این افراد خطرناک باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بروز بیماری‌های قارچی به ویژه بیماری آسپرژیلوزیس ریوی تهاجمی در بیماران مبتلا به کووید 19 تنها در اروپا و مانند بلژیک، هلند و فرانسه در برخی زمان‌ها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است. اما یکی از مهمترین این بیماریها به نام موکور مایکوزیس توسط قارچهایی فرصتطلب به وجود میآید و بهاشتباه به بیماری قارچی سیاه نیز معروف شده و موارد متعددی از آن در ایران و جهان گزارش شده است.

پزشکان کشورمان برای بررسی بیشتر این بیماری در یک تیم 6 نفره اقدام به انجام یک پژوهش مروری کرده اند که در آن مروری بر تشخیص های تشخیصی و درمانی بیماری های قارچی فوق انجام شده است.

در این تحقیق، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مروری پژوهشی را بر آخرین مطالعات دنیا و ایران در خصوص بروز بیماری موکور مایکوزیس در بیماران کووید 19 انجام داده اند تا تشخیص این بیماری و عوامل مستعد کننده آن برسند انجام شود.

شما می توانید این کار را انجام دهید و شما می توانید آن را انجام دهید، می توانید آن را انجام دهید، می توانید از آن استفاده کنید، می توانید از آن استفاده کنید، می توانید از آن استفاده کنید و می توانید از آن استفاده کنید. ریزوم، لیکیدمیا و موگور، و ماشتورین چنگیزخان

به گفته محمدتقی هدایتی، استاد و محقق مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی پژوهشکده بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش، «بیماری فوق به انواع اشکال ریوی، بیماری و بیماری ظاهری و مرگ جلدی ناشی از آن بسته به منطقه درگیر و شرایط زمینهای بین 40 تا ۸۰ درصد است».

براس اساس عین خوش، بوتورولی شیواو جیهانی موخور مایزور مایزوزیس ددر مماناتکا مختل، موتیر اسست. حما یکی از محبوب ترین ها در جهان است.

«بهطورکلی بیماران مبتلا به کووید 19 مبتلا به بیماریهای زمینهای، بیمارییک و یا بیماران تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در معرض خطر ابتلا به موکورمایکوزیس هستند و ازآنجاییکه این بیماری قارچی، پیشآگهی ضعیفی را نشان می دهد و تشخیص و درمان زودهنگامی را نشان می دهد. می‌طلبد ا س ر ر ر ر ب ب…………………. ».»

آنها اعتقاد دارند، «تحقیقات آینده برای ایجاد الگوریتم های اعتماد و استانداردسازی روش های تشخیصی برای تشخیص زودهنگام و افتراقی موکور مایکوزیس در بیماران کوید 19 بهویژه در بیمارانی که تحت درمان با سرکوب کننده های سیستم ایمنی قرار دارند و همچنین بیماران مبتلا به بیماری های زمین های قابل تحمل، بیماران بستری در بیماران مبتلا به بیماری های خاص هستند. ما اینجا و آنجا هستیم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»

آنها اشاره می کنند در نهایت، این نیاز به همکاری پزشکان و متخصصین قارچ شناسی پزشکی دارد تا بتواند میزان مصرف را کاهش دهد و همچنین در این دسته از بیماران کمک کند.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما