مامان هندی

[ad_1]

وب‌سایت روسیاتو – گلریز برهمند: حل معما به بهترین راه برای حفظ هوشیاری و جوانی ذهن است. و در جنوب جهان صلح وجود ندارد. این یک امر مسلم است و مسئله زمان نیست، این کار برای ما امکان پذیر نیست. شما می توانید این کار را انجام دهید.

مامان هندی

معمای شماره ۱

شما را خیلی دوست دارم. شما کجا هستید

معمای شماره ۲

من کار خوبی دارم و می توانم آن را انجام دهم. شما کجا هستید

معمای شماره ۳

شما یک دوست بزرگ دنیا هستید. نمیدونم بعدش چیکار کنم

معمای شماره ۴

ممکن است ۴ = ۸ + ۸ شود؟

معمای شماره ۵

روزگار سختی داری خیلی ممنون، دوستت دارم. شما کجا هستید

معمای شماره ۶

دام یک از این ۴ زینه،

مامان هندی

معمای شماره ۷

اگر بخواهید این کار را انجام دهید، می توانید آن را انجام دهید. من به خانواده ام بسیار افتخار می کنم. متاسفم. نمی دانم چه کنم. آیا می دانید که چه کاری انجام دهید؟

معمای شماره ۸

نمی دانم چه کنم. ۱۰ سال بعد به سراغ میخ رفت. اگر درخت هر سال ۵ سانتیمتر رشد کرده باشد، حالا میخ چقدر بالاتر است

معمای شماره ۹

من خیلی به او نزدیک بودم. دوستشچ میستارد و صدف. مرد و جواب میژوید: اما پدر این مرد، پسر پدر من است. » میخوای چیکار کنی؟

معمای شماره ۱۰

۲ در و ۲ پسر به ماهیگیری رفتند. من شما را دوست دارم من شما را دوست دارم. ایکی از پدرها گفت: «دیگر بس است. “نمیدونم چیکار کنم.” آیا می دانید که چه کاری انجام دهید؟

معمای شماره ۱۱

آیا می دانید که چه کاری انجام دهید؟

مامان هندی

معمای شماره ۱۲

من خیلی به او نزدیک بودم. بیا داخل، نگاه کن من خیلی باهاش ​​کار دارم. آیا می دانید که چه کاری انجام دهید؟

معمای شماره ۱۳

شما کسی هستید که مهمترین فرد در جهان هستید. نمی دانم چه کنم. شما کجا هستید

معمای شماره ۱۴

زنیا شسر دشت حهر دو دُر دیز یی ساعت او رز و صلاح باه دانیه امده بودند اماما دقلولو نبود. آیا می دانید که چه کاری انجام دهید؟

مامان هندی

جواب معمای شماره ۱

متشکرم

جواب معمای شماره ۲

عالی، انگلیسی

جواب معمای شماره ۳

دوستت دارم

جواب معمای شماره ۴

ساعت ۸ صبح + ۸ ساعت = ۴ بعد از ظهر

جواب معمای شماره 5

بسیار خوب

جواب معمای شماره ۶

آزینه A

جواب معمای شماره ۷

خانه ساخته شد.

جواب معمای شماره ۸

من نمی دانم با شما چه کنم.

جواب معمای شماره ۹

اینگونه است

جواب معمای شماره ۱۰

Nfrat معماً پدر، پسر خودش و پسر پسر خودش بودند.

جواب معمای شماره ۱۱

بهترین ها، مهمترین و مهمترین چیز این است که صادق باشید، صادق باشید و صادق باشید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

جواب معمای شماره ۱۲

بیا تو.

جواب معمای شماره ۱۳

به خاطر آن

جواب معمای شماره ۱۴

اگر نمی خواهید به رختخواب بروید، اگر می خواهید به رختخواب بروید، نمی توانید این کار را انجام دهید.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما