جای مردم در نرگارت برسول ماشالان خللی آستا

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ضامن اصلی سلامت حکمرانی، ن، ارت مردمی است. من یکی از اعضای وزارت امور داخلی و وزارت بهداشت جمهوری بلغارستان هستم.

امکان ندارد من غیر فعال باشم. درست در همین نقطه است که مردم به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند و می‌گیرند در دام تفرقه ویژگی اصلی تعیین اراده خود بر حکمرانان از طریق نظارت جمعی را از دست می‌دهند.

بیماری خطرناک تفرق، تقسیم شدن و شعبه شعبه شدن مردم، به همان اندازه که برای خود مردم و سلامت حکمرانی زیانبار است، برای حکمرانی که نمی‌خواهند به قانون و حقوق پایبند باشند و درصدد تحکیم قدرت خود به هر قیمتی باشند که سودمند باشند. به همین دلیل است که آنها از تفرق ناراحت نمی شوند و هر قدر هم که می توانند به شکل های مختلف – و اما تا آنجاری – دامن می زنند.

مردم فقط می توانند نقش تضمینی خود را برای حفاظت از سلامت حکمرانی را به درستی داشته باشند که به بهانه های مختلف دچار تفرق نشوند و عرصه را خالی نکنند.

این مهم ترین کاری است که باید در خاورمیانه و آفریقای جنوبی انجام داد. عده های را ناامید می کنند، عده ها را به مهاجرت می کنند، جمعی را می کنند، گروهی را به بهانه های مختلف طرد می کنند، افراد ضعیفتر را در مقایسه با وضعیت فعلی با آنچه که از انقلاب جریان دارد وامیدارند و بسیاری از مردم را نیز از دور می سازند. …

در مقابل این ترفندها متأسفانه مجموعه منسجمی که مردم را با وطایف نظارتیشان آشنا می کند، لایه های متعفن رژیم پهلوی و وابستگی حاکمان آن دوران به اربابان خارجی را با اسناد و مدارک بنمایاند و به مردم بگوید فقط با ماندن و مقاومت در برابر انحرافات می توانم به کشور. او عضوی از پروردگار و پروردگار خداست.

اگر چنین مجموعه ای وجود داشته باشد، قدرت بالقوه مردم برای از بین بردن کژیها را به فعلیت درمیآورد، زنگارها را از نظام مردمی جمهوری اسلامی اسلامی میزداید و زمینه را برای ثمره رساندن درخت انقلاب اسلامی که نسل انقلاب با خونشان آن را آبیاری کردهاند فراهم میسازد.

قلمها و زبانهائی که این روزها بذر نامیدی در سرزمین قلبها میکارند، به این توجه دارند که هیچ چیز نمیتواند جای نظام جمهوری اسلامی را ببرد، پس باید تمام تلاشها را برای آفت زدایی از آن بکار گیرند نه نفی آن.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما