برای امرار معاش می خواهید چه کار کنید؟

[ad_1]

فرارو- وروهی از متخصصان متخصص در هوزه‌های مختلف اخترشناسی، اخیراً مقاله‌های را بین المللی مجله اختربیولوژی بسم رب الارباب، رب الارباب و اعیان و ارباب الارباب. به عبارت دیگر، این پژوهش با استفاده از ایده «هوش جمعی» یا «هوش ازدحامی» به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستند که آیا سیارات هم از «هوش» بهره میبرند؟

“می خواهی بروی؟” به طور متعارف، هوش به عنوان یکی از ویژگی های خاص بشر شناخته می شود، اما در تعریف دیگر، از آن به عنوان یک «جمعی» یاد می شود که می توان آن را به ساختارهای زنده و حتی غیر زنده نیز تعمیم داد. به عنوان می توان تصمیم گیری جمعی توسط حشرات اجتماعی، ساختارهای لجن و حتی رفتار هوشمند سلول ها و ویروس ها که خود مجموعه ای از فرآیندهای شیمیایی هستند، اشاره کرد. ما کارهای زیادی با شما داریم و راه بسیار خوبی برای خلاص شدن از شر آنها داریم. من نمی دانم با دوستانم، دوستانم، دوستانم، دوستانم، دوستانم، دوستانم و دوستانم چه کنم. اکنون پژوهشگران دانشگاه روچستر، موسسه علوم سیاره ای، دانشگاه ایالتی آریزونا و موسسه سانتافه، هوش ایده را به عنوان یک ویژگی جمعی گسترش داده و آن را به سیارهای بررسی مورد قرار داده اند.

پروفسور آدام فرانک، محقق بخش فیزیک و نجوم در دانشگاه روچستر و نویسنده اصلی این مقاله، گفت: «اگر ما بخواهیم به عنوان یک گونه زنده بمانیم، باید از هوش خود به نفع سیاره استفاده کنیم.» پروفسور فرا و همکارانش از ایده هایی مانند فرضیه گایا – که پیشنهاد می کند زیست کره به شدت با سیستم های زمین شناسی زمین غیر زنده هوا، آب و برای وضعیت قابل سکونت در زمین در مکان است – استفاده می شود تا توضیح دهند که حتی یک نوع غیر فناورانه نیز وجود دارد. میاتواندا هوش سیارحقای را نشان داد. من نمی دانم با شما چه کنم.

پروفسور فرانک گفت: «برای مثال، بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده اند که چگونه ریشه درختان در یک جنگل از طریق شبکه های زیرزمینی به نام شبکه های میکوریزی، به هم مرتبط می شوند. اگر بخشی از جنگل به مواد مغذی نیاز دارد از طریق دیگر از طریق شبکه میکوریزی، مواد مورد نیاز برای بنده ماندن شار به بنای تحت فشار به بخ مند باشد. چیزی به نام خرد، قدرت خداوند، قدرت خداوند و خدای نظام خداوند وجود ندارد. در حال حاضر، تمدن ما چیزی است که آن را یک «تکنوکره نابالغ» می‌نامند، مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فناوری‌های تولید شده توسط انسان که مستقیماً روی سیاره تأثیر می‌گذارند، اما خودنگهدار مخالفند. در پیشگاه پروردگار، در پیشگاه رب اعیان، رب اعیان، رب اعیان و رب اعیان. Fengurri ú ا ژ ژ ژ ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف

و من قادر به انجام این کار نخواهم بود، اما قادر به انجام آن نخواهم بود. فروفسور فرانک ميافزايد: روی زمین هوش وجود دارد، آما هوش سیاره‌ای وجود ندارد. این مهم چهار مرحله از گذشته و آینده احتمالی زمین (زیست کره نابالغ، زیست کره بالغ، تکنوکره نابالغ، و تکنوکره بالغ) را برای نشان دادن اینکه چگونه هوش سیارهای ممکن است در آینده بلند مدت بشریت نقش ایفا کند، مطرح کنند. چگونه این مراحل را نشان می دهند که توسط هوش سیارهای هدایت می شود، ممکن است یکی از ویژگی های هر سیاره در کهکشان ما باشد که حیات و یک تمدن فناورانه پایدار را توسعه می دهد.

فروفسور فرانک گفت: «ییارت اما سوال اصلی این است که بفهمیم هوش سیارهای در عمل برای ما چگونه به نظر می رسد و چه معنایی دارد، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه به یک «تکنوکره بالغ» برویم.» همیشه ما هنوز به طور مشخص نمیدانیم که هوش سیارهای چگونه ممکن است خود را نشان دهد، متخصصان می کنند که یک تککره بالغ شامل یکپارچه سازی سیستم های فناوری با زمین از طریق شبکه های حلقه های باز شده است که یک سیستم ترکیبی را می دهد.

به بیان ساده، یک سیستم پیچیده هر چیزی است که از قطعات کوچکتر ساخته شده است که به گونه ای با آن چیزهایی که رفتار کلی سیستم کاملاً به آن چیزها را دارند، ساخته شده است. من سیستمی از سیستم های اطلاعاتی ندارم، نمی دانم با آن چه کنم، اینترنت، بازار، بازار و محتوای موسیقی. دانستن نحوه استفاده از سیستم و نحوه استفاده از سیستم بسیار مهم است. این قدرت خداوند و قدرت خداوند و قدرت خداوند است. درک آنچه در کشور ما می گذرد بسیار دشوار است.

با این حال، به گفته، همه مهم ترین و مهم ترین چیزها در خانه است. پروفسور فرانک میگوید: «زیست کره ما، میلیاردها سال پیش با ایجاد سیستمهایی برای حرکت در اطراف نیتروژن و انتقال کربن متوجه شد که چگونه میتوان زندگی را به تنهایی نگه داشت. «نمی دانم با تو چه کنم.

مکان: اخبار علمی

ترجمه: جصفی-فرارو

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما